Diplomboksning

Diplomboksning er en teknisk opvisning, hvor styrke aldrig er nødvendig – kun teknik er på spil. Her handler det om at opnå de højeste karakterer for dine færdigheder. Tre dommere bedømmer kampene, vurderer tre nøgleelementer: rene slag, balance og fodarbejde samt parader og undvigelser.

Hver dommer tildeler op til 5 point pr. runde. 1 point gives for dårlig udførelse, mens 5 point er for det perfekte. Hvis bokseren opnår mindst 27 point i alt, får de et diplom.

 

Diplomboksning og Sikkerhedskrav

 

Lukkede stævner: Diplomstævner er lukkede arrangementer for medlemmer af bokseklubber, venner og familie. Offentlig annoncering undgås, men man kan informere om det lukkede diplomstævne, hvor kun medlemmer af bokseklubber, venner og familie har adgang.

Bemærk, at offentlige boksestævner kræver lægeundersøgelser, godkendte startbøger og overholdelse af Justitsministeriets cirkulære, som ikke er gældende for diplomstævner.

Deltagere: Boksere, der tidligere har kæmpet, kan ikke deltage i diplomkampe.

Sikkerhed: For maksimal sikkerhed skal der være en læge til stede ved diplomstævnet.

Sparring: Diplomboksning er en højniveau sparring og skal følge lignende betingelser som almindelige boksestævner, med de samme faciliteter.

Dommere: Diplomkampe skal bedømmes af personer med betydelig bokseekspertise, helst instruktører eller fagfolk inden for boksning. Minimalkravet er, at de skal have modtaget træning fra erfarne diplomdommere.

Kampleder: Kampen skal ledes af en autoriseret kampleder.

Matchningen: Matchningen bør overholde almindelige regler for at sikre, at kampene er retfærdige. Hvis boksere ikke kan matches efter de normale regler, bør trænerne inddrages for at træffe en beslutning.

Sparring mellem modsat køn: Hvis der er en passende kvindelig og mandlig bokser, der ikke kan finde kamp, kan trænerne diskutere muligheden for en kamp mellem dem. Det er trænerne, der afgør, om kampen kan finde sted.

Diplomer: Alle deltagere ved diplomstævnet kan modtage diplomer. Boksere, der opnår mindst 27 point, modtager et særligt diplom.

Pointangivelse: Point gives i overensstemmelse med diplomdommerskemaet. Selv i tilfælde af, at kampen stoppes før tid på grund af hårdt slag eller andre årsager, gives der stadig point. Kampen bedømmes kun på teknik, hvis kamplederen har gentagne gange indgribet for at påpege for hård boksning. Kamplederen bestemmer, om der gives point i en kamp

Give Atlet Klub 2023