Diplomboksning er en teknisk opvisning, hvor der aldrig må bokses på råstyrke, men udelukkende på teknik, og hvor det gælder om at få de højeste karakterer for sin indsats. Kampene bedømmes af 3 dommere, der skiftevis bedømmer 3 ting: 1 rene slag, 2 balance og fodarbejde og 3 parader og undvigelser.

Hver dommer har op til 5 point at dele ud af pr. omgang. 1 point gives for dårlig udførelse og 5 point gives for det perfekte. Hvis den samlede sum efter kampen giver mindst 27 point, har bokseren opnået diplom, og dermed får man et gratis startbog fra Dansk Amatør Bokseunion til ”rigtige kampe”.

 

Lukkede stævner:
Diplomstævner skal være lukkede stævner, hvor kun medlemmer af bokseklubber, samt familie og venner har adgang. Der må ikke annonceres offentligt om et diplomstævne. Derimod bør man skilte med, at her afholdes et lukket diplomstævne, hvor kun medlemmer af bokseklubber samt familie og venner har adgang.

Det skal bemærkes, at ved et offentligt boksestævne skal bokserne være lægeundersøgt og have en godkendt startbog, samt at reglerne ved matchning skal følge justitsministeriets cirkulære. Det er ikke tilfældet ved et diplomstævne, derfor er det et lukket stævne.
Deltagere:
Boksere der har bokset kamp kan ikke deltage ved diplomboksning.

 

Sikkerhed:
For at få den optimale sikkerhed skal der være en læge tilstede ved et diplomstævne.

 

Sparring:
Diplomboksning er sparring på et højt niveau og bør forgå under lignende forhold som ved et almindeligt boksestævne, med de samme faciliteter.

 

Dommere:
Diplomkampe bør bedømmes af personer med et stort kendskab til boksning, helst folk der er uddannet som instruktør eller har en anden uddannelse inden for boksning, minimum er, at de skal være instrueret af erfarende bedømmere indenfor diplomboksning.

 

Kampleder:
Det skal være en autoriseret kampleder der leder diplomkampen.

 

Matchningen:
Det bør tilstræbes at man følger de almindelige regler, når man matcher en diplomkamp. Såfremt man har deltager som ikke kan matches efter de almindelige regler, inddrager man boksernes trænere, der så derefter træffer en beslutning om at kampen kan gennemføres.

 

Sparring mellem modsat køn:
Er der en kvinde/pige og mand/dreng der ikke kan få kamp og i øvrigt passer nogenlunde sammen, kan man forespørge trænerne om man kan aftale en kamp i mellem de to personer. Det er suverænt trænerne der bestemmer om kampen kan gennemføres.

 

Diplomer:
Man kan give alle deltagerne ved et diplomstævne diplom. De boksere der opnår 27 point skal have et særligt diplom.

 

Pointangivelse:
Der gives point efter de udarbejdet diplomdommerseddeler. Der gives point selvom en kamp bliver stoppet før tid, hvis en bokser bliver ramt hårdt eller af anden grund bliver ukampdygtig.
Der gives ikke point i en kamp hvor kamplederen gentagende gange har været inde og påtale at kampen er for hård og bokserne derfor skal tage det alvorligt, at det kun er teknik der bliver bedømt. Det er kamplederen der bestemmer om der gives point i en kamp.