Vi har en årlig generalforsmaling som bliver afholdt i arpil-maj måned hvert år, hvor diverse priser også bliver uddelt.

Ved endt generalforsamling afholdes den årlige afslutningsfest, som plejer at være en stor succes.

1. Peter D som dirigent, protokol ok, Janne som referat.
2. Godt igang med Børneboksning med mange trænere
23 diplomkampe og 10 diplom sidste år
24 diplomkampe i år.
Vi har holdt eget diplomstævne hvilket var en god dag
Jyske sparekasse har sponsoret renovering af kampring
Der har været mange artikler om GAK
Vi har ca 80 betalende medlemmer
Vi trænger til nye sække og der arbejdes på at finde en sponsor.
3. Regnskab ok
4. Ingen indkomne forslag
5. Valg.
Alle i bestyrelsen modtager genvalg pånær Jacob speedtsberg, han modtager IKKE.
Eva Kramer smidt er valgt i bestyrelsen i stedet for.
6. Ingenting under evt.

Læs referatet her

Referat af generalforsamling i Give Atlet Klub 2018

 

 1. Valg af dirigent blev Peter Dahl                
 2. Formandens beretning blev gennemgået ved Peter Tomsen og en rigtig god spørgelyst .
 3. Regnskab v/kasserer Ulla Mikkelsen blev gennemgået og ingen havde bemærkninger dertil.
 4. Indkomne forslag:  ingen.
 5. 5 Valg:

A Peter modtog genvalg, Martin

B Back er nyvalgt i bestyrelsen.

 

          C Bestyrelsessuppleanter     Jacob Speedtsberg

                                                    Janne Christensen

          D 2 revisorer (nuværende modtager genvalg) Verne Hansen og Sv. Åge Back

          E 1 revisorsuppleant (Jeppe Speedtsberg) blev valgt igen

 

 1. Eventuelt Intet

 

Referent igen i år Lone S. Jensen

Referat af generalforsamling i Give Atlet Klub 2017

 

 1. Valg af dirigent blev Peter Dahl                
 1. Formandens beretning blev gennemgået ved Peter Tomsen, hvor der skal hjælp til børneboksningen.
 2. Regnskab v/kasserer Ulla Mikkelsen blev genngemgået og inge havde bemærkninger dertil.
 3. Indkomne forslag: Evt udvide sponsorer p.g.a børnetræning, så de kan få ens tøj, som kan give lidt reklame.
 4. Valg:

A Kristoffer modtog genvalg

B Christo stopper. Jes blev valgt

          C Bestyrelsessuppleanter     Jacob Speedtsberg

                                                    Janne Christensen

          D 2 revisorer (nuværende modtager genvalg) Verne Hansen og Sv. Åge Back

          E 1 revisorsuppleant (Jeppe Speedtsberg) blev valgt igen

 

 1. Eventuelt Intet

 

Referent igen i år Lone S. Jensen

Læs referatet her

Give Atlet Klub – generalforsamling

Give Camping, fredag den 12 april 18.00

Formand Peter V. Tomsen bød velkommen
regnskab og indkaldelse omdelt, ca 40 deltagere
Herefter påbegyndtes generalforsamling.

Valg af dirigent
Peter Dahl blev valgt
Generalforsamling var lovligt varslet den 26/3-2013
Beretning V/Peter V. Tomsen
Regnskab v/Kasserer Ulla Mikkelsen
Indkomne forslag – ingen
Valg
Formand – Peter V. Tomsen på valg – Genvalgt (på valg i 2015)
Bestyrelse
i. Ulla Mikkelsen(på valg i 2014)

ii. Klaus Møller(på valg i 2014)

iii. Jesper Nielsen(på valg i 2014)

iv. Ann Carlsen – ønsker ikke genvalg

v. Jan Falck nyvalgt(på valg i 2015)

Ved næste møde konstituerer bestyrelsen sig
Suppleanter
i. Jacob Spedsbjerg(modtager genvalg) genvalgt

ii. Kristoffer Davidsen nyvalg

Revisorer
i. Verner Hansen genvalgt

ii. Svend Åge Bach genvalgt

Revisor suppleant
i. Jeppe Spedsbjerg

Fastsættelse af kontingent – uændret
Over 16 år 400.- kr / halvår
Under 16 år 200. kr / halvår
Eventuelt
Ann fik en kurv som tak for indsatsen i bestyrelsen
Ønske om nye sjippetov til sæson
Peter Dahl roste trænere, bestyrelse og regnskabet
Årets bokser; louise Abild Patrzalek
Årets Figther; Abdul hakim
Træningsflid; Oscar madsen

Referat Peter V. Tomsen 17/4-2013

Give Atlet Klub – generalforsamling

Give Camping, fredag den 12 april 18.00

Formand Peter V. Tomsen bød velkommen
regnskab og indkaldelse omdelt, ca 40 deltagere
Herefter påbegyndtes generalforsamling.

Valg af dirigent
Peter Dahl blev valgt
Generalforsamling var lovligt varslet den 26/3-2013
Beretning V/Peter V. Tomsen
Regnskab v/Kasserer Ulla Mikkelsen
Indkomne forslag – ingen
Valg
Formand – Peter V. Tomsen på valg – Genvalgt (på valg i 2015)
Bestyrelse
i. Ulla Mikkelsen(på valg i 2014)

ii. Klaus Møller(på valg i 2014)

iii. Jesper Nielsen(på valg i 2014)

iv. Ann Carlsen – ønsker ikke genvalg

v. Jan Falck nyvalgt(på valg i 2015)

Ved næste møde konstituerer bestyrelsen sig
Suppleanter
i. Jacob Spedsbjerg(modtager genvalg) genvalgt

ii. Kristoffer Davidsen nyvalg

Revisorer
i. Verner Hansen genvalgt

ii. Svend Åge Bach genvalgt

Revisor suppleant
i. Jeppe Spedsbjerg

Fastsættelse af kontingent – uændret
Over 16 år 400.- kr / halvår
Under 16 år 200. kr / halvår
Eventuelt
Ann fik en kurv som tak for indsatsen i bestyrelsen
Ønske om nye sjippetov til sæson
Peter Dahl roste trænere, bestyrelse og regnskabet
Årets bokser; louise Abild Patrzalek
Årets Figther; Abdul hakim
Træningsflid; Oscar madsen

Referat Peter V. Tomsen 17/4-2013

Fredag den 29 april 2011 i Ikærhallen`s Cafeteria i Give 
Formand Peter Dahl bød alle velkomne. 
Foreningens vedtægter er uddelt til alle fremmødte. 
Herefter påbegyndtes generalforsamlingen. 

Pkt. 1 – Valg af dirigent 
Jørgen Lundsgaard blev valgt som dirigent – han kunne med udklip fra Give Avis den 23 marts 2010 konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Pkt. 2 – Protokol 
Formand Peter Dahl foreviste mappe med komplet samling af bestyrelsesreferater mv. – ligger til gennemsyn ved formanden.

Pkt. 3 – Formandens beretning 
Formand Peter Dahl berettede for foreningens virke fra 2010 og frem til i dag – hele beretningen indsættes i protokollen. 
Beretningen enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4 – Regnskab 
Regnskab for 2010 og budget for 2011 er uddelt til alle fremmødte. 
Kasserer Svend Åge Madsen gennemgik alle punkter. 
Der var ingen spørgsmål og begge blev enstemmigt godkendt – det indsættes i protokollen.

Pkt. 5 – Indkomne forslag 
Der var kommet et forslag til Ændring af Vedtægter fra Peter V. Thomsen. Det blev enstemmigt vedtaget at ændre vedtægt fra:
¨den afholdes hvert år i april måned og indvarsles senest 14 dage før, ved annonce i lokalpressen¨
Det er nu ændret til:
Den afholdes hvert år senest i april måned, og indvarsles senest 14 dage før, ved annonce i lokalpressen.

Pkt. 6 – Valg 
a) Formand Peter Dahl modtog ikke genvalg. 
Peter V. Tomsen valgt- er på valg igen i 2012. 
b) bestyrelsesmedlem Ann Karlsen modtog genvalg – er på valg igen i 2013 
b) bestyrelsesmedlem blev valgt Jeppe Spedsbjerg – er på valg igen i 2013 
Bestyrelsen`s data: 
Formand Peter Tomsen, Skovparken 27, Give Tlf. 40 91 30 87. 
mail: peter@klogemig.dk 
Kasserer Sv. Å. Madsen, Granbakken 47, Give Tlf. 75 73 19 33 
mail: svaama@stofanet.dk 
Medlem Ann Karlsen, Granbakken 16, Give Tlf. 20 95 50 95 
mail: annkarlsen@live.dk 
Medlem Klaus Møller, Skovbakken 24, Give Tlf. 20 22 00 20 
mail: klaus_moelgaard@hotmail.com 
Medlem Jeppe Spedsbjerg, Torvegade 47, Give Tlf. 24 65 27 77.
mail: jspedsbjerg@gmail.com 
Ved næste bestyrelsesmøde vælger bestyrelsen sin næstformand og sekretær. 
c) Bestyrelses-suppleanter: 
Sofie Due, Fra Ejstruoholm Tlf. ??? mail: sd@cookies.dk
Jacob Spedsbjerg, Torvegade 48, Give Tlf. 40 52 83 43 mail: jspedtsberg@hotmail.com 
d) Revisorer: 
Verner Hansen, Sillesthovedvej 3, Give Tlf. 75 73 14 66 
Sv. Å. Bach, Østerhovedvej 17, Give Tlf. 40 15 11 25 
e) Revisor-suppleant: 
Jørgen Lundsgaard, Torvegade 22, Give Tlf. 75 73 27 91

Pkt. 7 – Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen indstiller, at kontingent – nævnt i vedtægterne – fastholdes for det næste år. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 8 – Eventuelt 
Ros Fra Svend Åge Bach– til foreningen med dens store succes, både mht. den store deltagelse ved træningen/medlemmer og mht. den fine sportslige succes ved flere stævner/hjemmestævne. 
Formand Peter Dahl opfordrede klubben om at udvælge flere til dommer-karriere i klubben. 
Peter Dahl takkede endvidere træner Lars Kristensen og medtrænerne for deres store indsats gennem sæsonen.
Der blev uddelt gaver til Søren Nielsen for hjælpen som træner. Der blev uddelt gaver til Jørgen Lundsgaard for det store arbejde som sponsor-agent i klubben. Afsluttende blev der overragt gaver til den afgående formand, Peter Dahl, som tak for indsatsen som Formand siden opstarten af foreningen.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt årsafslutning med spisning og uddeling af pokaler.
Årets bokser – Jacob Spedsbjerg 
Årets fighter – Olav gudnarson 

Referant LK/PT den 1/7.2011.

Fredag den 16 april 2010 i Ikærhallen`s Cafeteria i Give 
Formand Peter Dahl bød de 18 fremmødte (13 + bestyrelsen) velkomne. 
Foreningens vedtægter er uddelt til alle fremmødte. 
Herefter påbegyndtes generalforsamlingen. 

Pkt. 1 – Valg af dirigent
Peter Thomsen blev valgt som dirigent – han kunne med udklip fra Give Avis den 23 marts 2010 konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Pkt. 2 – Protokol 
Formand Peter Dahl foreviste mappe med komplet samling af bestyrelsesreferater mv. – ligger til gennemsyn ved formanden.

Pkt. 3 – Formandens beretning 
Formand Peter Dahl berettede for foreningens virke fra stiftelsen og frem til i dag – hele beretningen indsættes i protokollen. 
Beretningen enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4 – Regnskab 
Regnskab for 2009 og budget for 2010 er uddelt til alle fremmødte. 
Kasserer Svend Åge Madsen gennemgik alle punkter. 
Der var ingen spørgsmål og begge blev enstemmigt godkendt – det indsættes i protokollen.

Pkt. 5 – Indkomne forslag 
Der er ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

Pkt. 6 – Valg 
Da dette er første ordinære generalforsamling, så er hele bestyrelsen på valg. 
Jørgen Lundsgaard modtager ikke genvalg – de øvrige modtager gerne genvalg. 
a) som formand blev valgt Peter Dahl – er på valg igen i 2011 
a) som kasserer blev valgt Svend Åge Madsen – er på valg igen i 2012 
b) som bestyrelsesmedlem blev valgt Ann Karlsen – er på valg igen i 2011 
b) som bestyrelsesmedlem blev valgt Klaus Møller – er på valg igen i 2012 
b) som bestyrelsesmedlem blev valgt Peter Thomsen – er på valg igen i 2012 
Bestyrelsen`s data: 
Formand Peter Dahl, Smidstrupvej 3, Gadbjerg Tlf. 21 60 29 54 
mail: gmv3@mail.dk 
Kasserer Sv. Å. Madsen, Granbakken 47, Give Tlf. 75 73 19 33 
mail: svaama@stofanet.dk 
Medlem Ann Karlsen, Granbakken 16, Give Tlf. 20 95 50 95 
mail: annkarlsen@live.dk 
Medlem Klaus Møller, Skovbakken 24, Give Tlf. 20 22 00 20 
mail: klaus_moelgaard@hotmail.com 
Medlem Peter Thomsen, Hjortsvangen 25, Give Tlf. 40 91 30 87 
mail: peter@klogemig.dk 
Ved næste bestyrelsesmøde vælger bestyrelsen sin næstformand og sekretær. 
c) Bestyrelses-suppleanter: 
Kristoffer Davidsen, Solbakkevej 3, Give Tlf. 26 28 60 26 mail: kristoffer_dj@hotmail.com 
Jacob Spedsbjerg, Torvegade 48, Give Tlf. 40 52 83 43 mail: jspedtsberg@hotmail.com 
d) Revisorer: 
Verner Hansen, Sillesthovedvej 3, Give Tlf. 75 73 14 66 
Sv. Å. Bach, Østerhovedvej 17, Give Tlf. 40 15 11 25 
e) Revisor-suppleant: 
Jørgen Lundsgaard, Torvegade 22, Give Tlf. 75 73 27 91

Pkt. 7 – Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen indstiller, at kontingent – nævnt i vedtægterne – fastholdes for det næste år. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 8 – Eventuelt 
Erik Eriksen lykønskede – på vegne af støtteklubben – den nye forening med dens store succes, både mht. den store deltagelse helt fra oprettelsen og mht. den fine sportslige succes ved flere stævner. 
Formand Peter Dahl takkede for Jørgen Lundsgaard`s indsats som sekretær i opstartåret. 
Peter Dahl takkede endvidere træner Lars Kristensen og medtræner Ann Karlsen for deres store indsats – de har været alene om det og foreningen forsøger fortsat, at få fat i hjælpetrænere til både bokseholdet og mo-tionsholdet.

Efter generalforsamlingen blev aftalt: 
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 3 maj kl. 19:00 på Peter Dahl`s privatadresse. 
Alle valgte deltagere samt træner Lars Kristensen skal møde. 
PD udsender indkaldelse med dagsorden.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt årsafslutning med spisning og uddeling af pokaler.
Årets bokser – Søren D. Hansen 
Årets fighter – Jacob Spedsbjerg 

Referant JL den 17.04.2010

Referat fra stiftende generalforsamling i ”Give Atlet Klub”
Tirsdag den 8 september 2009 i Ikærhallen`s Cafeteria i Give.
Peter Dahl bød velkommen og orienterede om baggrunden for stiftelse af foreningen.
Hans Boesen, DABU orienterede om JABU`s og DABU`s rolle og om hvordan de vil yde den nye klub alt mulig støtte.

Herefter påbegyndtes generalforsamlingen.

Jørgen Lundsgaard blev valgt som dirigent.
Forslag til vedtægter blev gennemgået, og der blev kun besluttet ændring i §6: kontingent skal det første år være kr. 200 pr. halvår for medlemmer under 16 år og kr. 400 pr. halvår for medlemmer fra og med 16 år.
Valg til bestyrelse – følgende blev valgt:
Formand Peter Dahl, Smidstrupvej 3, Gadbjerg Tlf. 21 60 29 54 mail: gmv3@mail.dk
Kasserer Sv. Å. Madsen Granbakken 47, Give Tlf. 75 73 19 33 mail: svaama@stofanet.dk
Medlem Ann Karlsen, Granbakken 16, Give Tlf. 20 95 50 95 mail: annkarlsen@live.dk
Medlem Jørgen Lundsgaard, Torvegade 22, Give Tlf. 75 73 27 91 mail: jl@lundsgaard-ark.dk
Medlem Klaus Møller, Skovbakken 24, Give Tlf. 20 22 00 20 mail: klaus_moelgaard@hotmail.com
Bestyrelses-suppleanter:
Kristoffer Davidsen, Solbakkevej 3, Give Tlf. 26 28 60 26 mail: kristoffer_dj@hotmail.com
Jacob Spedsbjerg, Torvegade 48, Give Tlf. 40 52 83 43 mail: jspedtsberg@hotmail.com
Revisorer:
Verner Hansen, Sillesthovedvej 3, Give Tlf. 75 73 14 66
Sv. Å. Bach, Østerhovedvej 17, Give Tlf. 40 15 11 25
Revisor-suppleant:
Kresten Østergaard, Givevej 16, Give Tlf. 75 73 19 94

Under ”Eventuelt” takkede formand Peter Dahl for den store deltagelse i stiftelse af den nye forening lige-som han takkede pressen for deltagelse og indtil nu gode opbakning med artikler i VAF.

Efter stiftelsen mødtes alle de valgte deltagere for en kort opsamling:
Første bestyrelsesmøde blev aftalt til mandag den 14 september kl. 19:00 i Ikærhallen`s Cafeteria.
Alle valgte deltagere samt træner Lars Kristensen skal møde.
PD + JL udsender indkaldelse med dagsorden.
JL redigerer forslag til vedtægter og forelægger det bestyrelsen for underskrifter.
PD kontakter Den Jyske Sparekasse i Give for oprettelse af konto for foreningen.
JL den 09.09.2009